Võ Hoàng Khang

Võ Hoàng Khang

CHUYÊN VIÊN

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Luật - Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chứng chỉ khóa đào tạo Luật sư - Học viện Tư pháp

Kinh nghiệm:

Ông Võ Hoàng Khang có kinh nghiệm trong các lĩnh vực như: Xác lập quyền Sở hữu trí tuệ, thực thi quyền Sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ về Nhãn hiệu, Tên thương mại, Bản quyền, Kiểu dáng công nghiệp và Tên miền.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Emailvohoangkhang@investip.vn

Nhân sự phòng

TRƯỞNG PHÒNG THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU...
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP
Đối tác của chúng tôi