Vì sao vẫn có thể mất nhãn hiệu đã đăng ký

Vì sao vẫn có thể mất nhãn hiệu đã đăng ký?

CategoriesBản tin

Bạn phải chờ đợi 2 năm để nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ và có thể mất 5 – 10 năm, thậm chí 20 năm để xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên, thương hiệu mà bạn xây dựng hoàn toàn có thể biến mất, thâm chí rơi vào tay người khác nếu bạn không xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả các văn bản, tài liệu hay Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của công ty.

Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu

Sau khi nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ thành công, chủ nhãn hiệu cần thực hiện một số nghĩa vụ để duy trì quyền đối với nhãn hiệu đã đăng ký. Trường hợp nhãn hiệu bị hết hạn hiệu lực mà chủ nhãn hiệu không gia hạn thì bất kỳ bên thứ ba nào cũng có quyền đăng ký lại nhãn hiệu đó hoặc yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu của bạn.

Dưới đây là những nghĩa vụ bạn cần thực hiện để tránh nguy cơ mất quyền đối với nhãn hiệu:

  • Gia hạn nhãn hiệu trong thời hạn 6 tháng trước ngày hết hạn. Có thể gia hạn muộn, nhưng không được quá 6 tháng kể từ ngày hết hạn; nếu không nhãn hiệu đó sẽ bị hết hạn hiệu lực;
  • Sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký trong các hoạt động thương mại tại Việt Nam trong thời hạn 05 năm kể từ ngày đăng ký;
  • Sử dụng nhãn hiệu như đã đăng ký, có thể thay đổi một số chi tiết nhỏ đối với nhãn hiệu đã đăng ký, nhưng nếu thay đổi về bản chất, nhãn hiệu đó có thể bị hủy bỏ hiệu lực.

Sử dụng nhãn hiệu trong thương mại như thế nào để không bị mất nhãn hiệu?

Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới thiết lập quy định rằng, nếu nhãn hiệu đã đăng ký không được sử dụng trong thương mại trong thời hạn 05 năm liên tục sau ngày đăng ký, bất kỳ bên thứ ba nào cũng có quyền yêu cầu Cục SHTT ra quyết định chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu đó.

Việc sử dụng nhãn hiệu có thể gồm 03 nhóm hành vi sau:

  • Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;
  • Bán, chào bán, quảng cáo để bán, trưng bày để bán, tàng trữ để bán, vận chuyển hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ;
  • Nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.

Khuyến nghị cần thực hiện để tránh mất quyền đối với nhãn hiệu

  • Chủ sở hữu cần có công cụ để theo dõi thời hạn cho mỗi văn bằng; thậm chí, nhắc nhở thời gian nguy cơ bị chấm dứt hiệu lực để triển khai sử dụng nhãn hiệu và gia hạn nhãn hiệu kịp thời.

Lời khuyên: Bạn nên sử dụng dịch vụ của các công ty cung cấp dịch vụ SHTT chuyên nghiệp. INVESTIP với phần mềm độc quyền và chuyên biệt để cập nhật và quản lý hồ sơ khách hàng, chúng tôi sẽ theo dõi và thông báo tới khách hàng khi gần đến thời hạn gia hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và thay mặt khách hàng tiến các công việc cần thiết để gia hạn hiệu lực Văn bằng tại Cục Sở hữu trí tuệ.