Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam dừng nhận đơn trực tiếp do dịch COVID-19

CategoriesBản tin

Làn sóng Covid-19 lần thứ tư có lẽ là nặng nề nhất đã ập đến Việt Nam bắt đầu từ cuối tháng 4 năm 2021. Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (IPVN) mới đây đã ban hành Thông báo số 4670/SHTT-VP, theo đó, nhìn chung, mọi thứ đều bị trì hoãn. Đặc biệt, kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2021:

– Người nộp đơn / đại lý SHTT phải nộp đơn / tài liệu bằng giấy thông qua dịch vụ bưu chính. Trụ sở chính của IPVN tại thủ đô Hà Nội sẽ không nhận đơn trực tiếp;

– IPVN sẽ vẫn nhận các đơn nộp trực tuyến. Tuy nhiên, chỉ có một số loại đơn có thể được nộp trực tuyến và sau khi tải đơn trực tuyến và nhận được thông báo xác nhận, người nộp đơn / đại lý SHTT vẫn cần gửi thông báo xác nhận đến IPVN, thông thường qua đường bưu điện, để xác định ngày nộp đơn chính thức;

– Các biên lai nộp hồ sơ do IPVN cấp và các thông tin liên lạc từ IPVN như các thông báo điều chỉnh sẽ được gửi qua đường bưu điện đến người nộp đơn / đại lý SHTT.

Hai văn phòng chi nhánh của IPVN tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh vẫn hoạt động bình thường. Vì vậy, trong quá trình thực hiện, trong những trường hợp cần thiết như cần phải có giấy biên nhận hồ sơ, chúng tôi (Văn phòng INVESTIP Hà Nội) sẽ chuẩn bị hồ sơ và nhờ sự giúp đỡ của văn phòng chi nhánh INVESTIP tại thành phố Hồ Chí Minh, để nộp đơn đến văn phòng chi nhánh của IPVN tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ cách đó 1,7 km.

Quy trình tương tự cũng từng diễn ra vào tháng 4 năm ngoái và kéo dài khoảng 30 ngày, vì vậy IPVN và các đại lý SHTT Việt Nam đã được làm quen với tình trạng trên. Lần này, Thông báo số 4670 / SHTT-VP cho biết quy trình sẽ được áp dụng cho đến khi có thông báo mới.

Nguyễn Huyền Trang

Phòng Sáng chế – Công ty Sở hữu công nghiệp NVESTIP