Trần Thị Như Hoa

Trần Thị Như Hoa

CHUYÊN VIÊN

Trình độ học vấn:

  • Thạc sĩ Luật - Đại học Luật Hà Nội
  • Khóa đào tạo Luật sư - Học viện Tư pháp

Kinh nghiệm:

Bà Trần Thị Như Hoa có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực như: xác lập quyền Sở hữu trí tuệ, thực thi quyền Sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ về Nhãn hiệu, Tên thương mại, Bản quyền, Kiểu dáng công nghiệp và Tên miền.

Thành viên: 

  • Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
  • Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Emailtranthinhuhoa@investip.vn

Nhân sự phòng

TRƯỞNG PHÒNG THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU...
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP
CHUYÊN VIÊN
Đối tác của chúng tôi