Trần Thị Ngọc Anh

Trần Thị Ngọc Anh

PHÓ PHÒNG NHÃN HIỆU - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Trình độ học vấn: 

  • Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1999

Kinh nghiệm: 

Bà Trần Thị Ngọc Anh có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam, công việc chuyên môn gồm: tra cứu, đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại, phản đối. Hiện bà Ngọc Anh đang công tác tại phòng Nhãn hiệu của INVESTIP chi nhánh Hồ Chí Minh.

Thành viên: 

  • Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
  • Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: tranthingocanh@investip.vn

Nhân sự phòng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH NHÃN...
TRƯỞNG PHÒNG NHÃN HIỆU - CHI NHÁNH...
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
Đối tác của chúng tôi