TỔNG QUAN

INVESTIP cung cấp các dịch vụ liên quan đến Thực thi quyền và xử lý vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ như: tư vấn và soạn thảo hồ sơ khiếu nại và khuyến cáo về Nhãn hiệu; điều tra thị trường, lập báo cáo điều tra, phối hợp đi xử lý vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Hotline: (+84) 24 3747 2500

Email:  litigation@investip.vn

 

 

Nhân sự phòng

TRƯỞNG PHÒNG THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU...
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP
CHUYÊN VIÊN
Đối tác của chúng tôi