VĂN THÙY LINH

VĂN THÙY LINH

TRỢ LÝ SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn: Luật.

Trình độ học vấn:

– Cử nhân Luật – trường Đại học Luật Hà Nội.

– Hoàn thành Khóa đào tạo Luật sư – Học viện tư pháp.

Kinh nghiệm:

Trước khi làm việc tại INVESTIP, bà Văn Thùy Linh là chuyên viên tư vấn pháp lý tại các công ty luật có danh tiếng trong 2 năm, thực hiện việc tư vấn đối với các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: doanh nghiệp, đầu tư, lao động, sở hữu trí tuệ. Làm việc tại INVESTIP, bà Linh hiện là Trợ lý Sáng chế thuộc Phòng Sáng chế và phụ trách tư vấn các vấn đề liên quan đến duy trì và gia hạn các đối tượng sở hữu công nghiệp.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: vanthuylinh@investip.vn