TRẦN THỊ THANH HOA

TRẦN THỊ THANH HOA

CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn – Chuyên ngành Tiếng Anh Doanh nghiệp – Đại học Thăng Long Hà Nội
  • Cử nhân Luật – Đại học Luật Hà Nội
  • Khóa đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ – Cục Sở hữu trí tuệ

Kinh nghiệm:

Bà Trần Thị Thanh Hoa bắt đầu làm việc trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ từ năm 2007 tại Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội với vị trí nhân viên Phòng Nhãn hiệu. Sau đó, từ năm 2015-2020, bà Thanh Hoa làm việc tại Công ty Cổ phần Tư vấn S&B (SBLAW) với vị trí Trưởng nhóm nghiệp vụ tại Phòng Nhãn hiệu, chịu trách nhiệm chuyên môn đối với công việc đăng ký Bản quyền tác giả, đăng ký Nhãn hiệu tại Việt Nam, các nước ASEAN và các quốc gia thành viên thuộc Madrid. Bà Thanh Hoa đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thủ tục đăng ký Bản quyền tác giả và Nhãn hiệu, cụ thể gồm tư vấn nộp đơn và bảo hộ Nhãn hiệu, tư vấn và soạn thảo phúc đáp từ chối Nhãn hiệu, rà soát và tư vấn pháp lý hợp đồng chuyển nhượng và li-xăng, tư vấn các thủ tục sửa đổi, gia hạn, phản đối, hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực và khiếu nại.

Từ năm 2020, bà Thanh Hoa gia nhập Phòng Nhãn hiệu của Công ty INVESTIP, đảm nhận và thực hiện các công việc liên quan đến tư vấn và xác lập quyền Nhãn hiệu tại Việt Nam; các thủ tục khác liên quan đến Nhãn hiệu và Bản quyền tác giả.

Thành viên:

  • Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
  • Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AIPA)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: tranthithanhhoa@investip.vn