TRẦN THỊ ANH THI

TRẦN THỊ ANH THI

CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU

Trình độ học vấn:

  • Bằng Cử nhân – Đại học Vinh
  • Bằng Thạc sĩ – Đại học Hà Nội
  • Khóa đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ – Cục Sở hữu trí tuệ

Kinh nghiệm:

Bà Trần Thị Anh Thi bắt đầu làm việc trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ từ năm 2008 tại Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội, chuyên cung cấp cho khách hàng các dịch vụ về tra cứu, nộp đơn và theo đuổi đơn đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu, tư vấn và soạn thảo trả lời các thông báo từ chối, rà soát và tư vấn pháp lý đối với hợp đồng li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, phản đối, hủy bỏ hiệu lực, chấm dứt hiệu lực và khiếu nại ở Việt Nam và các nước ASEAN.

Hiện nay, bà công tác tại Phòng Nhãn hiệu Công ty INVESTIP, phụ trách các công việc đăng ký Quyền tác giả; tra cứu, nộp đơn và theo đuổi đơn đăng ký Nhãn hiệu; soạn thảo, rà soát và tư vấn pháp lý hợp đồng chuyển nhượng, li-xăng; ghi nhận chuyển nhượng, li-xăng; sửa đổi, gia hạn, tư vấn và soạn thảo công văn phúc đáp các thông báo từ chối, phản đối, khiếu nại, hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực ở Việt Nam và các thị trường Quốc tế khác.

Thành viên:

  • Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
  • Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Emailtranthianhthi@investip.vn