TRẦN MAI CHI LÊ

TRẦN MAI CHI LÊ

CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU

Trình độ học vấn:

  • Kinh tế Quốc tế – Đại học Kyunghee – Hàn Quốc;
  • Văn bằng 2 – Đại học Luật Hà Nội;
  • Chứng chỉ Khóa học chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ – Cục Sở hữu trí tuệ.

Kinh nghiệm:

Bà Lê bắt đầu làm việc trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ từ năm 2016 tại Công ty Công ty Cổ phần Tư vấn S&B, chịu trách nhiệm tư vấn đăng ký Bản quyền tác giả, đăng ký Nhãn hiệu tại Việt Nam và các quốc gia thành viên thuộc Madrid.

Năm 2021, bà Lê gia nhập Phòng Nhãn hiệu của INVESTIP, đảm nhiệm các công việc liên quan đến xác lập quyền Nhãn hiệu tại Việt Nam bao gồm ghi nhận chuyển nhượng, sửa đổi, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, phản đối và các thủ tục khác liên quan đến Bản quyền tác giả.

Thành viên:

  • Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
  • Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AIPA)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn

Email: tranmaichile@investip.vn