NGUYỄN VŨ VÂN ANH

NGUYỄN VŨ VÂN ANH

TRỢ LÝ SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn: Luật

Trình độ học vấn: Bà Vân Anh tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, chuyên ngành Luật học.

Kinh nghiệm:

Trong thời gian học tập tại trường Đại học Luật Hà Nội, Bà Vân Anh đã thực tập tại Tổng cục thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp, ở đó, bà Vân Anh thực hiện công việc liên quan đến pháp lý và hỗ trợ chuyên viên. Sau đó, bà còn làm việc cho một công ty luật chuyên về sở hữu trí tuệ với các nhiệm vụ chính là thực hiện tra cứu nhãn hiệu và dịch thuật các tài liệu pháp lý. Tại INVESTIP, bà Vân Anh đảm nhận vị trí Trợ lý Sáng chế.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: nguyenvuvananh@investip.vn