NGUYỄN THỊ THÙY LINH

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU

Trình độ học vấn: 

  • Cử nhân trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Kinh nghiệm:

Trước khi làm việc tại INVESTIP, bà Nguyễn Thị Thùy Linh là giáo viên tiếng Anh tại Đại học Thành Đô. Bà Linh gia nhập INVESTIP và trở thành thành viên của Phòng Nhãn hiệu & Xử lý vi phạm từ năm 2012. Bà Linh có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bản quyền tác giả và Nhãn hiệu tại Việt Nam, công việc chuyên môn của bà Linh là tra cứu, đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối.

Thành viên: 

  • Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
  • Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: thuylinhnguyen@investip.vn