NGUYỄN THỊ THU NGA

NGUYỄN THỊ THU NGA

CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU

Trình độ học vấn: 

  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Kinh nghiệm:

Bà Nguyễn Thị Thu Nga có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam, đặc biệt là các công việc tra cứu, đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu, khiếu nại, phản đối.

Thành viên:

  • Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
  • Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: nguyenthunga@investip.vn