NGUYỄN THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ NHUNG

PHÓ PHÒNG NHÃN HIỆU

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Luật – Đại học Luật Hà Nội
  • Chứng chỉ Khóa đào tạo Luật sư – Học viện Tư pháp

Kinh nghiệm:

Bà Nguyễn Thị Nhung tốt nghiệp Khoa Luật dân sự trường Đại học Luật Hà Nội. Bà từng tham gia nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài tốt nghiệp về Pháp luật Nhãn hiệu Việt Nam. Năm 2017, bà hoàn thành Khóa đào tạo Luật sư tại Học viện Tư pháp với các kỹ năng quan trọng nhằm giải quyết vấn đề pháp lý của khách hàng một cách hiệu quả và toàn diện.

Hiện nay, bà đã có 8 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Bản quyền tác giả và đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu tại Việt Nam và các thị trường Quốc tế như Lào, Campuchia, Thái Lan v.v. Tại INVESTIP, bà đảm nhiệm các công việc liên quan đến xác lập và duy trì quyền Sở hữu trí tuệ của Nhãn hiệu tại Việt Nam, đặc biệt bao gồm tư vấn, tra cứu, xử lý hồ sơ nộp đơn, ghi nhận chuyển nhượng, sửa đổi, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, và phản đối đăng ký Nhãn hiệu.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: nguyenthinhung@investip.vn