NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

PHÓ PHÒNG NHÃN HIỆU

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Ngoại ngữ – Đại học Bách khoa Hà Nội
  • Cử nhân Luật Thương mại Quốc tế – Đại học Luật Hà Nội

Kinh nghiệm:

Bà Nguyễn Thị Hải Yến tốt nghiệp Khoa Tiếng Anh chuyên nghiệp Quốc tế trường Đại học Bách khoa Hà Nội và từng công tác tại Học viện Hoa Kỳ với vị trí Trợ giảng. Sau khi hoàn thành khóa học tại Khoa Luật Thương mại Quốc tế Đại học Luật Hà Nội, bà Yến bắt đầu công tác trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ tại Công ty Cổ phần Tư vấn S&B và thực hiện công việc chuyên môn liên quan đến việc đăng ký Nhãn hiệu và Quyền tác giả tại Việt Nam và một số thị trường Quốc tế như Lào, Campuchia, Thái Lan… Gia nhập INVESTIP năm 2016, với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực liên quan, hiện bà Yến đảm nhiệm các công việc liên quan đến xác lập và duy trì quyền Sở hữu trí tuệ của Nhãn hiệu tại Việt Nam, đặc biệt bao gồm tư vấn, tra cứu, xử lý hồ sơ đăng ký, ghi nhận chuyển nhượng, sửa đổi, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, phản đối và khiếu nại.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: nguyenhaiyen@investip.vn