NGUYỄN KHẮC PHI

NGUYỄN KHẮC PHI

CHUYÊN VIÊN

Trình độ học vấn:

  • Đại học Sư phạm Tp. HCM
  • Văn bằng 2 Đại học Ngoại Thương
  • Khóa đào tạo năng lực quản trị cho quản lý cấp trung – Học viện quản lý PACE

Kinh nghiệm:

Ông Nguyễn Khắc Phi với hơn 10 năm ở các vị trí:

  • Trợ lý Giám đốc

– Làm hồ sơ Dự án
– Giám sát thầu phụ

  • Trưởng phòng Marketing

– Soạn thảo kế hoạch marketing
– Tập huấn đội ngũ nhân viên marketing mở rộng thị trường

  • Phó Giám đốc

– Soạn thảo Đề án, kế hoạch tổ chức sự kiện
– Tổ chức Hội thảo

  • Chuyên viên Dự án

– Xây dựng và phát triển Nhãn hiệu tập thể; Nhãn hiệu chứng nhận.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: nguyenkhacphi@investip.vn