DƯƠNG NHỨT THỐNG

CHUYÊN VIÊN

Trình độ học vấn:
– Cử nhân Luật – Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
– Cử nhân Kinh doanh tiền tệ – Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển – Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
– Chứng chỉ Khóa đào tạo Luật sư – Học viện Tư pháp
Kinh nghiệm:
Ông Dương Nhứt Thống bắt đầu làm việc tại Hãng tàu Maersk Sealand vào năm 2002, phụ trách chứng từ đường biển.  Năm 2005 làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, phụ trách bộ phận doanh nghiệp trong nước. Năm 2018 làm việc cho công ty luật NVCS, phụ trách lĩnh vực Đăng ký kinh doanh và Đầu tư.
Gia Nhập INVESTIP năm 2022, với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Doanh nghiệp, Đầu tư và Sở hữu trí tuệ, hiện nay Ông Dương Nhứt Thống đảm nhiệm các công việc sau:
– Triển khai thực hiện các dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận và Chỉ dẫn địa lý”;
– Xây dựng chiến lược phát triển, quảng bá Thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản của địa phương;
– Tư vấn Đăng ký kinh doanh, đầu tư cho các doanh nghiệp.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh