ĐẬU THỊ ĐỨC SÁU

ĐẬU THỊ ĐỨC SÁU

CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU

Trình độ học vấn:

Bà Sáu tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và hoàn thành chương trình Thạc sĩ Luật Kinh tế, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đồng thời, bà Sáu cũng tham gia khóa học chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ do Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) tổ chức và là người Đại diện Sở hữu công nghiệp được Cục SHTT công nhận.

Kinh nghiệm: Với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu, bà Sáu hiện tại phụ trách các công việc tra cứu, đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu, li-xăng, chuyển nhượng, sửa đổi, gia hạn, khiếu nại, phản đối, hủy bỏ  tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và các nước khác trong khu vực Đông Nam Á.

Thành viên:

  • Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
  • Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AIPA)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: dauthiducsau@investip.vn