BÙI NGUYỄN QUANG LONG

BÙI NGUYỄN QUANG LONG

CHUYÊN VIÊN

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân luật – Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Kinh nghiệm:

Ông Bùi Nguyễn Quang Long tốt nghiệp ngành Luật Kinh doanh tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội và đang trong quá trình đạo tạo về Sở hữu trí tuệ tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Trước khi gia nhập INVESTIP, ông đã làm việc tại nhiều công ty với những lĩnh vực đa dạng, mang lại cho ông những kiến thức và kỹ năng về Sở hữu trí tuệ, Marketing và Dịch vụ khách hàng.

Hiện tại, ông Long đang làm việc tại Phòng Tư vấn và Phát triển tài sản trí tuệ của INVESTIP,  chuyên thực hiện việc xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu thuộc các dự án, đề tài của các Sở Khoa học và Công nghệ.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Email: buinguyenquanglong@investip.vn