BÙI ĐỨC ANH

BÙI ĐỨC ANH

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn: Cơ khí, Ô tô, v.v…

Trình độ học vấn: Kỹ sư Cơ khí – Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST).

Kinh nghiệm:

Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, ông Đức Anh có 2 năm làm việc trong lĩnh vực cơ khí và ô tô. Làm việc tại INVESTIP, ông Đức Anh hiện là Chuyên viên Sáng chế thuộc Phòng Sáng chế.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: buiducanh@investip.vn