NGUYỄN QUANG TÙNG

NGUYỄN QUANG TÙNG

CHUYÊN VIÊN
Trình độ học vấn:
  • Cử nhân Luật – Đại học Luật Hà Nội
  • Thạc sĩ Luật – Đại học Luật Hà Nội
Kinh nghiệm:
Ông Nguyễn Quang Tùng tốt nghiệp Khoa Luật trường Đại học Luật Hà Nội và đang trong quá trình đào tạo Thạc sĩ Luật tại Đại học Luật Hà Nội. Trước khi gia nhập INVESTIP, ông đã làm việc tại các văn phòng luật nổi tiếng, nơi mang lại cho ông nhiều kỹ năng, kiến thức về Luật Sở hữu trí tuệ, Dân sự và Đất đai.
Hiện tại, ông có kinh nghiệm trong các lĩnh vực như: xác lập quyền Sở hữu trí tuệ, thực thi quyền Sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ về Nhãn hiệu, Tên thương mại, Bản quyền, Kiểu dáng công nghiệp và Tên miền.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Email: nguyenquangtung@investip.vn