Tuyển dụng Chuyên viên tư vấn và giải quyết xung đột, tranh chấp về quyền Sở hữu Trí tuệ

CategoriesTuyển dụng
- Thực hiện các công việc hỗ trợ và Tư vấn, Giải quyết xung đột, Tranh chấp quyền SHTT (nhãn hiệu,bản quyền, tên miền, tên thương mại); cạnh tranh không lành mạnh về SHTT - Hỗ trợ và trực tiếp Tư vấn, soạn hồ sơ và theo đuổi các việc Khiếu nại đăng ký ...
Read more

Hướng dẫn mới về xác định số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính

CategoriesBản tin
Ngày 02/11/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 65/2022/TT-BTC quy định chi tiết khoản 2, Điều 91 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán ...
Read more

Hiệu lực thi hành của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và một số trường hợp áp dụng cụ thể

CategoriesBản tin
Ngày 16/6/2022 Quốc hội ban hành Luật (Luật số 07/2022/QH15) sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12 và Luật số 42/2019/QH14.
Read more
Tích cực phối hợp, đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Tích cực phối hợp, đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

CategoriesBản tin
Với vai trò là đơn vị đại diện theo ủy quyền của chủ nhãn hiệu, INVESTIP đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chứng năng để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng.  Gần đây nhất, chúng tôi đã đại diện theo ủy quyền của chủ nhãn hiệu Dolce & ...
Read more
Phối hợp với cơ quan chức năng chống hàng giả, hàng kém chất lượng

INVESTIP phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

CategoriesBản tin
Trong hoạt động phối với các cơ quan chức năng đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ, INVESTIP đã đại diện và hỗ trợ khách hàng là chủ thể quyền các thương hiệu nối tiếng có hàng hóa bị làm giả, làm nhái tại thị trường Việt Nam.
Read more