Một số sửa đổi, bổ sung quan trọng về bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ (theo Luật số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội)

CategoriesBản tin, Thư viện
1. Điều 201. Giám định về sở hữu trí tuệ Quy định hiện hành: “1. Giám định về sở hữu trí tuệ là việc tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề […]
Read more

Tập huấn phân biệt hàng thật, hàng giả cho cán bộ, công chức Hải quan

CategoriesBản tin, Thư viện
Từ ngày 04/7 đến ngày 08/7, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan phối hợp với các đơn vị Sở hữu trí tuệ, trong đó có Công ty cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP đã tổ chức buổi tập huấn phân biệt hàng thật, hàng giả cho lực lượng cán […]
Read more