Điểm mới Quy chế thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền Sở hữu công nghiệp (Phần 2)

CategoriesBản tin, Thư viện, Xu hướng
Phần 2 làm rõ một số khác biệt ở những chương cuối của Quy chế so với dự thảo. Qúa trình số hóa thể hiện khá rõ ở sửa đổi lần này, một số thủ tục hành chính được đơn giản hóa nhưng hướng quy định trách nhiệm chưa rõ ràng hơn chưa thể hiện […]
Read more

Đăng ký Quốc tế Nhãn hiệu

CategoriesThư viện
Theo quy chế nội bộ của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT), các đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu (NH) chỉ định Việt Nam hoặc có nguồn gốc từ Việt Nam sẽ do Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn địa lý và NH quốc tế của Cục SHTT xử lý. Thủ tục nộp đơn […]
Read more