Công ty Coca-Cola kiện Koke Mỹ

CategoriesThư viện
Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, 1920 Hồ sơ công ty John Pemberton là một dược sĩ người Atlanta. Ông đã phát minh ra một loại nước giải khát có carbon, có màu caramel vào năm 1886. Người kế toán của ông, Frank Robinson, đã đặt tên cho loại nước giải khát này. Tên ...
Read more