Nguồn của luật nhãn hiệu và các phương thức giải quyết tranh chấp nhãn hiệu

CategoriesThư viện, Xu hướng
Áp dụng án lệ Tòa án không được từ chối giải quyết các tranh chấp với lý do chưa có luật là nguyên tắc tố tụng quan trọng trong cả Bộ luật Tố tụng dân sự và Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015. Theo điều 6 của BLDS năm 2015 việc mở rộng các loại […]
Read more

Tranh chấp tên miền chứa nhãn hiệu: Vụ L’Oréal kiện 陈俊 (Chen Jun)

CategoriesBản tin, Thư viện, Xu hướng
PHÁN QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI HÀNH CHÍNH Vụ việc số D2021-4413 1. Các Bên Nguyên đơn là L’Oréal, trụ sở tại Pháp, đại diện bởi Công ty Luật Dreyfus và cộng sự, Pháp. Bị đơn là 陈俊 (Chen Jun), cư trú tại Trung Quốc. 2. Tên miền và Nhà Đăng ký Tên miền ...
Read more