Đăng ký Quốc tế Nhãn hiệu

CategoriesThư viện
Theo quy chế nội bộ của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT), các đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu (NH) chỉ định Việt Nam hoặc có nguồn gốc từ Việt Nam sẽ do Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn địa lý và NH quốc tế của Cục SHTT xử lý. Thủ tục nộp đơn […]
Read more