Quyết định hé lộ khoảng trống trong Chế độ Thực thi quyền Sở hữu Trí tuệ của Việt Nam

CategoriesThư viện, Xu hướng
Một bản án kháng cáo gần đây trong một vụ án phần mềm cho thấy khó khăn trong việc đòi bồi thường trong các vụ án dân sự vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Quản lý tài sản trí tuệ Trong nhiều năm, cơ chế bồi thường chưa thỏa đáng đã là hạn chế […]
Read more