NGA-UKRAINE

Chiến tranh và sở hữu trí tuệ

CategoriesBản tin, Thư viện
Bối cảnh Khi cuộc chiến tranh ở Ukraine vẫn còn đang tiếp diễn, sở hữu trí tuệ (SHTT) có lẽ là điều cuối cùng mà các bên nghĩ tới. Trước một loạt hành động cấm vận của các nước phương Tây đối với nước Nga trên mọi mặt trận (từ kinh tế, khoa học, văn […]
Read more