TỔNG QUAN

INVESTIP cung cấp các dịch vụ như: Tư vấn, đăng ký Sáng chế và Giải pháp hữu ích, duy trì hiệu lực và tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại, hủy bỏ hiệu lực Bằng độc quyền Sáng chế; li-xăng Sáng chế; xử lý xâm phạm và giải quyết tranh chấp quyền Sáng chế.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Hotline: (+84) 24 3747 2500

Email:  patent@investip.vn

Nhân sự phòng

TRƯỞNG PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
Đối tác của chúng tôi