VÌ SAO CẦN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ & GIẢI PHÁP HỮU ÍCH?

Việc đăng ký bảo hộ Sáng chế & Giải pháp hữu ích giúp chủ sở hữu đảm bảo các quyền lợi sau:

  • Chủ sở hữu Bằng độc quyền Sáng chế & Giải pháp hữu ích cấp quyền độc quyền đối với các giải pháp kỹ thuật mà là sản phẩm và/hoặc quy trình được bộc lộ trong Bằng độc quyền Sáng chế & Giải pháp hữu ích, nhằm bảo vệ những ý tưởng sáng tạo, thành tựu khoa học kỹ thuật của Sáng chế & Giải pháp hữu ích.
  • Khi đã có Bằng độc quyền, chủ sở hữu có quyền ngăn cấm người khác sử dụng Sáng chế & Giải pháp hữu ích của mình, qua đó có thể làm giảm cạnh tranh, khẳng định thế mạnh trên thị trường.
  • Có quyền định đoạt, nghĩa là có quyền chuyển nhượng hoặc li-xăng Sáng chế & Giải pháp hữu ích cho tổ chức, cá nhân khác, trong trường hợp không tự sử dụng, khai thác các giá trị thu được từ Sáng chế & Giải pháp hữu ích.

 

 

Nhân sự phòng

TRƯỞNG PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
Đối tác của chúng tôi