TỔNG QUAN

INVESTIP cung cấp các dịch vụ liên quan đến Quyền tác giả và các quyền liên quan như: Tư vấn, đăng ký bảo hộ Quyền tác giả đối với tác phẩm; chuyển nhượng, cấp lại, sửa đổi thông tin Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả; đại diện khách hàng trong đàm phán hợp đồng, giải quyết tranh chấp về Quyền tác giả và quyền liên quan.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Hotline: (+84) 24 3747 2500

Email:  trademark@investip.vn

 

 

Nhân sự phòng

TRƯỞNG PHÒNG NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN DỰ ÁN/NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
Đối tác của chúng tôi