VÌ SAO CẦN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ?

Việc đăng ký bảo hộ Quyền tác giả là biện pháp hữu hiệu để các cá nhân, tổ chức chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Thông qua việc đăng ký và được cấp GIấy chứng nhận đăng ký bản quyền, tác giả đã có trong tay căn cứ pháp lý vững chắc trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

Khi đã được cấp GIấy chứng nhận đăng ký bản quyền, trong trường hợp chủ sở hữu muốn chuyển nhượng quyền tác gải, việc hưởng các quyền tài sản, quyền nhân thân cũng được thực hiện một cách dễ dàng.

 

Nhân sự phòng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH NHÃN...
TRƯỞNG PHÒNG NHÃN HIỆU - CHI NHÁNH...
PHÓ PHÒNG NHÃN HIỆU - CHI NHÁNH HỒ...
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
Đối tác của chúng tôi