Quy trình đăng ký Xử lý vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ tại INVESTIP

Quy trình đăng ký Xử lý vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ tại INVESTIP gồm các bước sau đây:

1. CHÀO DỊCH VỤ, TIẾP NHẬN THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

Khi nhận được liên hệ của khách hàng trong nước/nước ngoài liên quan đến xử lý vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ, INVESTIP sẽ tiến hành chào dịch vụ và tiếp nhận thông tin của khách hàng.

2. TƯ VẤN SƠ BỘ VÀ BÁO PHÍ CHO KHÁCH HÀNG

Sau khi tiếp nhận thông tin của khách hàng, INVESTIP sẽ tiến hành tư vấn sơ bộ về các phương án xử lý và báo phí cho khách hàng (thông thường trong vòng 01 ngày).

3. KHÁCH HÀNG THANH TOÁN VÀ LỆNH TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC

Sau khi khách hàng đồng ý, INVESTIP sẽ yêu cầu khách hàng thanh toán (một phần hoặc toàn bộ), chuẩn bị lên invoice để khách hàng thanh toán. Khách hàng thanh toán và lệnh tiến hành công việc.

4. CHUẨN BỊ CÔNG VĂN NỘP VÀO CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Ngay sau khi nhận thư lệnh và các tài liệu cần thiết, INVESTIP sẽ chuẩn bị và nộp các công văn, yêu cầu có liên quan vào Cục Sở hữu trí tuệ.

5. TIẾP NHẬN CÁC THÔNG BÁO/ QUYẾT ĐỊNH TỪ CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ.

INVESTIP có trách nhiệm tiếp nhận các thông báo/quyết định từ Cục Sở hữu trí tuệ, thông báo và thường xuyên cập nhật cho khách hàng.

6. THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CHO KHÁCH HÀNG

INVESTIP sẽ thông báo kết quả chính thức của việc giải quyết, xử lý vụ việc từ Cục Sở hữu trí tuệ cho khách hàng.

 

Nhân sự phòng

TRƯỞNG PHÒNG THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU...
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP
CHUYÊN VIÊN
Đối tác của chúng tôi