Quy trình đăng ký Sáng chế và Giải pháp hữu ích tại INVESTIP

Quy trình đăng ký Sáng chế và Giải pháp hữu ích tại INVESTIP bao gồm các bước sau đây:

1. TRA CỨU VÀ TƯ VẤN SƠ BỘ KHẢ NĂNG ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

2. TƯ VẤN SAU TRA CỨU VÀ VIẾT BẢN MÔ TẢ

3. SOẠN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TẠI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

4. THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HÌNH THỨC

5. THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG

6. NỘP LỆ PHÍ CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

7.  NHẮC THỜI HẠN DUY TRÌ HIỆU LỰC CỦA BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

1. TRA CỨU VÀ TƯ VẤN SƠ BỘ KHẢ NĂNG ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Tra cứu là việc tìm kiếm thông tin về các giải pháp đã được công bố/đăng ký trên thế giới liên quan đến Sáng chế của tác giả. Các lợi ích đạt được khi tra cứu trước khi nộp đơn Sáng chế:

 • Giúp xác định được công nghệ hiện tại trên thế giới đã được thực hiện đến đâu, qua đó đánh giá xem liệu công nghệ của tác giả đang ở đâu;
 • Qua các giải pháp đã biết, đánh giá xem giải pháp của tác giả có gì mới, ưu việt hơn so với các giải pháp đã tìm thấy, để từ đó đánh giá khả năng bảo hộ và có thực hiện các bước tiếp theo hay không (viết bản mô tả, nộp đơn đăng ký Sáng chế v.v.);
 • Là cơ sở để viết bản mô tả Sáng chế và yêu cầu bảo hộ, là phần quan trọng nhất giúp cho việc theo đuổi đơn Sáng chế cho việc cấp bằng được thuận lợi; và
 • Giúp tiết kiệm chi phí, vì nếu qua tra cứu có thể tìm thấy các giải pháp của tác giả đã được thực hiện rồi, thì không nên tiến hành các bước tiếp theo (rất tốn kém).

Do các lợi ích nêu trên, mặc dù việc tra cứu không phải là yêu cầu bắt buộc vì kết quả tra cứu không mang giá trị khẳng định sẽ được cấp bằng mà chỉ có ý nghĩa tham khảo, INVESTIP luôn khuyến cáo chủ giải pháp Sáng chế nên tiến hành tra cứu để tạo thuận lợi cho quá trình theo đuổi bằng Sáng chế sau này đồng thời tiết kiệm chi phí.

Để có thể yêu cầu việc tiến hành tra cứu tại Cục Sở hữu trí tuệ, chúng tôi cần một bản mô tả tóm tắt thể hiện được bản chất của Sáng chế/Giải pháp hữu ích, các bản vẽ (nếu có). Thời gian tra cứu dự kiến được thực hiện trong vòng 10-15 ngày làm việc.

Chúng tôi sẽ gửi kèm hợp đồng dịch vụ tra cứu Sáng chế/Giải pháp hữu ích để Quý khách hàng xem xét và ký hợp đồng tra cứu (xem xét tính mới của giải pháp). Nếu có thắc mắc về vấn đề gì, xin liên lạc với chúng tôi qua điện thoại hoặc email.

2. TƯ VẤN SAU TRA CỨU VÀ VIẾT BẢN MÔ TẢ

Ngay sau khi nhận được kết quả tra cứu, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá xem giải pháp có khả năng bảo hộ hay không? Nếu xét thấy có thể bảo hộ, chúng tôi sẽ thông báo để ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý, trong đó có các điều khoản liên quan tới việc viết bản mô tả và đăng ký bảo hộ.

Việc viết bản mô tả sẽ được tiến hành với sự trao đổi thông tin chi tiết hơn để viết được bộ yêu cầu bảo hộ đảm bảo tối đa phạm vi bảo hộ. Vì vậy, để thuận lợi, chúng tôi cần tất cả các thông tin chi tiết liên quan tới giải pháp, nhằm đạt được lợi ích tối đa, cũng như đáp ứng được các quy định pháp luật về Sở hữu trí tuệ.

Dự kiến thực hiện trong vòng 30 ngày làm việc.

3. SOẠN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TẠI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Sau khi hoàn tất việc soạn thảo bản mô tả, INVESTIP sẽ thông báo tới khách hàng và tiến hành việc đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích với các yêu cầu sau:

a/ Các thông tin cần cung cấp:

 • Tên Sáng chế/Giải pháp hữu ích cần đăng ký;
 • Tên chủ sở hữu Sáng chế/Giải pháp hữu ích;
 • Địa chỉ, điện thoại, fax của chủ sở hữu Sáng chế/Giải pháp hữu ích;
 • Tác giả (đồng tác giả) của Sáng chế/Giải pháp hữu ích;
 • Địa chỉ tác giả.

b/ Các tài liệu cần thiết cho việc đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích

 • Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm);
 • Bản yêu cầu đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích (theo mẫu đính kèm).

c/ Tiến trình công việc:

 • Nộp đơn Sáng chế - Dự kiến chuẩn bị hồ sơ và các giấy tờ cần thiết trong vòng 01-02 ngày làm việc. Sau khi nộp đơn, chúng tôi sẽ thông báo cho chủ đơn số đơn và các thông tin liên quan đến Sáng chế/Giải pháp hữu ích.

4. THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HÌNH THỨC

Trong 01-03 tháng kể từ ngày nộp đơn hợp lệ, nếu hồ sơ đăng ký đáp ứng các yêu cầu về mặt hình thức, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Quyết định chấp nhận hợp lệ.

Đơn đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích được công bố trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

5. THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG

Theo quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ, trong thời gian 18 tháng kể từ thời điểm công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp, đơn đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích sẽ được thẩm định nội dung tại Cục Sở hữu trí tuệ. Trên thực tế, thời gian thẩm định sẽ kéo dài hơn.

6. NỘP LỆ PHÍ CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Khi giải pháp kỹ thuật của đơn Sáng chế/Giải pháp hữu ích đáp ứng tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp, Cục sẽ ra thông báo nộp phí và lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ Sáng chế/Giải pháp hữu ích, INVESTIP sẽ thông báo kịp thời đến khách hàng. Sau khi thực hiện việc nộp phí và lệ phí cấp bằng, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp bằng trong khoảng thời gian từ 01-02 tháng.

Thông thường thời gian từ lúc nộp đơn đến lúc cấp bằng trong trường hợp thuận lợi khoảng từ 03 đến 04 năm.

7.  NHẮC THỜI HẠN DUY TRÌ HIỆU LỰC CỦA BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Thời hạn hiệu lực của Bằng độc quyền Sáng chế là 20 năm và của Bằng Giải pháp hữu ích là 10 năm (kể từ ngày nộp đơn).

Với phần mềm độc quyền và chuyên biệt để cập nhật và quản lý hồ sơ khách hàng, INVESTIP sẽ theo dõi và thông báo tới khách hàng khi gần đến thời hạn tiến hành duy trì hiệu lực đối với Bằng Sáng chế/Giải pháp hữu ích và thay mặt khách hàng thực hiện công việc duy trì hiệu lực Bằng tại Cục Sở hữu trí tuệ.

 

 

 

 

Nhân sự phòng

TRƯỞNG PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
Đối tác của chúng tôi