Quy trình đăng ký Quyền tác giả tại INVESTIP

Quy trình đăng ký Quyền tác giả tại INVESTIP bao gồm các bước sau đây:

1. TƯ VẤN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM 

2. SOẠN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TẠI CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

3. THÔNG BÁO KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

4. NỘP LỆ PHÍ VÀ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN TÁC GIẢ 

1. TƯ VẤN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM 

INVESTIP sẽ tư vấn các tài liệu cần thiết, chuẩn bị mẫu tài liệu gửi khách hàng, phân loại đối tượng đăng ký Bản quyền tác giả.

2. SOẠN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TẠI CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ 

INVESTIP sẽ chuẩn bị các tài liệu cần thiết để nộp lên Cục Bản quyền tác giả trong vòng 01-02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ tài liệu từ phía khách hàng.

3. THÔNG BÁO KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

Sau khi nộp hồ sơ, Cục Bản quyền tác giả sẽ cấp một Giấy biên nhận tài liệu. Thông tin cụ thể về hồ sơ đã nộp sẽ được cung cấp tới khách hàng trong vòng 01-02 ngày làm việc.

4. NỘP LỆ PHÍ VÀ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN TÁC GIẢ 

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nộp đơn hợp lệ, nếu hồ sơ đăng ký đáp ứng các yêu cầu về mặt hình thức, Cục Bản quyền tác giả sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký Bản quyền tác giả. INVESTIP sẽ thay mặt chủ đơn nộp phí và lệ phí liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký Bản quyền tác giả.

Trong trường hợp hồ sơ có thiếu sót, INVESTIP sẽ kịp thời thông báo tới khách hàng kèm theo tư vấn chi tiết các phương thức có thể để vượt qua thiếu sót, và thay mặt khách hàng tiến hành phúc đáp, bổ sung cho các thông báo của Cục Bản quyền tác giả.

 

Nhân sự phòng

TRƯỞNG PHÒNG NHÃN HIỆU - TRỤ SỞ HÀ NỘI
TRƯỞNG PHÒNG NHÃN HIỆU - CHI NHÁNH...
PHÓ PHÒNG NHÃN HIỆU - CHI NHÁNH HỒ...
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
Đối tác của chúng tôi