Quy trình đăng ký Kiểu dáng công nghiệp tại INVESTIP

Quy trình đăng ký Kiểu dáng công nghiệp tại INVESTIP bao gồm các bước sau đây:

1. TƯ VẤN SƠ BỘ VỀ KHẢ NĂNG ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

2. SOẠN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TẠI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

3. THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HÌNH THỨC

4. THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG

5. NỘP LỆ PHÍ CẤP BẰNG KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

6. THEO DÕI VÀ NHẮC THỜI HẠN GIA HẠN HIỆU LỰC BẰNG KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

1. TƯ VẤN SƠ BỘ VỀ KHẢ NĂNG ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Việc tra cứu Kiểu dáng công nghiệp không phải là yêu cầu bắt buộc đối với người nộp đơn và kết quả tra cứu không mang giá trị khẳng định Kiểu dáng công nghiệp sẽ được cấp bằng mà chỉ có ý nghĩa tham khảo. Tuy nhiên việc tra cứu Kiểu dáng công nghiệp sẽ giúp người nộp đơn tiết kiệm chi phí vì tránh được việc nộp đơn trùng lặp hay tương tự với Kiểu dáng công nghiệp đã nộp đơn của người khác.

Để thực hiện việc tra cứu này, chúng tôi cần được cung cấp bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ của Kiểu dáng công nghiệp bao gồm: phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới, phía trái, phía phải, phía trên, phía dưới và hình phối cảnh. Bộ ảnh chụp/bản vẽ phải rõ ràng, sắc nét. Kiểu dáng công nghiệp phải tương phản với nền ảnh chụp/ảnh vẽ. Kiểu dáng công nghiệp phải được thể hiện chính diện, các hình chiếu của kiểu dáng phải được thể hiện theo cùng một chiều, cùng một tỷ lệ. Bộ ảnh chụp/bản vẽ cần bỏ các ký hiệu và mũi tên trên kiểu dáng.

INVESTIP cũng lưu ý đối với các sản phẩm Kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai hoặc đưa ra thị trường hoặc copy hoặc biến đổi không đáng kể so với các kiểu dáng đã có thì khả năng cấp bằng rất thấp, hoặc có cấp bằng thì khả năng bị hủy cũng rất cao. Vì thế, để tiết kiệm chi phí, nên cân nhắc các kiểu dáng nào mới thì đem tra cứu khả năng bảo hộ và sau đó mới tiến hành nộp đơn.

2. SOẠN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TẠI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Ngay sau khi nhận được kết quả tra cứu đạt yêu cầu, INVESTIP sẽ tiến hành việc đăng ký Kiểu dáng công nghiệp với các yêu cầu sau:

2.1. Các thông tin cần cung cấp:

            i. Tên Kiểu dáng công nghiệp xin đăng ký;

            ii. Tên chủ sở hữu của Kiểu dáng công nghiệp;

            iii. Tác giả (đồng tác giả) của Kiểu dáng công nghiệp;

            iv. Địa chỉ của tác giả.

2.2. Các tài liệu cần thiết cho việc đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

            i. Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm);

            ii. Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ của Kiểu dáng công nghiệp bao gồm: phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới, phía trái, phía phải, phía trên, phía dưới và hình phối cảnh. Bộ ảnh chụp/bản vẽ phải rõ ràng, sắc nét. Kiểu dáng công nghiệp phải tương phản với nền ảnh chụp/ảnh vẽ. Kiểu dáng công nghiệp phải được thể hiện chính diện, các hình chiếu của kiểu dáng phải được thể hiện theo cùng một chiều, cùng một tỷ lệ.

3. THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HÌNH THỨC

Thông thường, 01-02 tháng sau ngày nộp đơn hợp lệ: Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo chấp nhận hình thức của đơn.

4. THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG

Thông thường, sau 09-10 tháng kể từ ngày ra Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ về hình thức: Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo kết quả xét nghiệm nội dung đơn.

Trong trường hợp Kiểu dáng công nghiệp bị từ chối bảo hộ, INVESTIP sẽ kịp thời thông báo tới khách hàng kèm theo tư vấn chi tiết các phương thức có thể để vượt qua từ chối và đăng ký thành công Kiểu dáng công nghiệp, cũng như thay mặt khách hàng tiến hành trả lời Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ trong thời gian hạn định.

5. NỘP LỆ PHÍ CẤP BẰNG KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Trong trường hợp Kiểu dáng công nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có Thông báo về dự định cấp bằng, INVESTIP sẽ thông báo kịp thời đến khách hàng. Sau khi nộp phí và lệ phí liên quan đến việc cấp bằng Kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ khoảng 01-02 tháng, bằng sẽ được cấp.

6. THEO DÕI VÀ NHẮC THỜI HẠN GIA HẠN HIỆU LỰC BẰNG KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Thời hạn hiệu lực của Bằng Kiểu dáng công nghiệp là 05 năm (kể từ ngày nộp đơn), sau đó nếu chủ Kiểu dáng công nghiệp có nhu cầu gia hạn thời hạn bảo hộ đối với Kiểu dáng công nghiệp, chủ Kiểu dáng công nghiệp có thể tiến hành gia hạn hiệu lực 02 lần liên tiếp, mỗi lần cách nhau 05 năm.

Với phần mềm độc quyền và chuyên biệt để cập nhật và quản lý hồ sơ khách hàng, INVESTIP sẽ theo dõi và thông báo tới khách hàng khi gần đến thời hạn tiến hành gia hạn hiệu lực đối với Bằng Kiểu dáng công nghiệp và thay mặt khách hàng thực hiện công việc gia hạn hiệu lực Bằng Kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Nhân sự phòng

TRƯỞNG PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
Đối tác của chúng tôi