Tăng Đức Khương

Tăng Đức Khương

TRƯỞNG PHÒNG THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Luật

Kinh nghiệm: 

Ông Tăng Đức Khương là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong các vấn đề về đăng ký xác lập quyền, thực thi quyền Sở hữu trí tuệ, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ như Nhãn hiệu, Tên thương mại, Bản quyền, Kiểu dáng công nghiệp và Tên miền.

Thành viên: 

 • Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
 • Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: tangduckhuong@investip.vn 

 

  Trịnh Dương Vân
  CHUYÊN VIÊN CAO CẤP
   Đinh Ngọc Tùng
   CHUYÊN VIÊN
    Nguyễn Quang Tùng
    CHUYÊN VIÊN
     Võ Hoàng Khang
     CHUYÊN VIÊN

      Đối tác của chúng tôi