Nguyễn Đức Thắng

Nguyễn Đức Thắng

TRƯỞNG PHÒNG SÁNG CHẾ

 

Lĩnh vực chuyên môn:

Ông Nguyễn Đức Thắng là luật sư và cũng là Người đại diện Sở hữu công nghiệp, xử lý các tranh chấp và đơn Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp.

Trình độ học vấn:

Ông Nguyễn Đức Thắng có bằng cấp về các lĩnh vực khác nhau gồm Hóa hữu cơ, Luật và Tiếng Anh.

Kinh nghiệm: 

Ông Thắng có 21 năm tích lũy kinh nghiệm xử lý các vấn đề liên quan đến Sáng chế. Ông từng là Luật sư Sáng chế tại INVESTIP trong 8 năm; từng làm việc tại Tilleke & Gibbins (Việt Nam) với tư cách là Chuyên viên Sáng chế trong 4 năm; và sau đó, quản lý nhóm Sáng chế tại Tilleke & Gibbins (Việt Nam) trong 8 năm liên tục. Ông xử lý các vấn đề về Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp trong hầu hết các lĩnh vực công nghiệp, từ Hóa học đến Điện tử. Ông cũng tư vấn cho khách hàng về các vấn đề và chiến lược Sáng chế tại Việt Nam, đồng thời xử lý các thủ tục khác liên quan đến Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp.

Thành viên:

  • Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
  • Hiệp hội Luật sư Sáng chế Châu Á (APAA)
  • Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội (HBA)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: nguyenducthang@investip.vn

 

Đào Thu Trang
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
Đỗ Tuyết Nhung
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
Nguyễn Thị Lê Na
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
Nguyễn Đức Thắng
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
Nguyễn Thanh Lê
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
Đinh Thị Thùy Trang
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
Nguyễn Thị Huyền Trang
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
Hà Trung Thiện
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
Ngô Đức Thọ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
Trần Hà Giang
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
Đinh Trần Xuân Thảo
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
Nguyễn Thị Hợp
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
Trần Ngọc Lân
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
Trần Kim Oanh
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
Đặng Anh Minh
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
Đinh Quang Hiệu
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
Hoàng Thị Phương
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
Đào Thị Hường
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
Lã Bích Ngọc
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
Văn Thùy Linh
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
Đặng Kiều Vân
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ

Đối tác của chúng tôi