Lê Vũ Huyền

Lê Vũ Huyền

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

 

Trình độ học vấn: 

 • Cử nhân Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
 • Chứng chỉ Khóa đào tạo về Sở hữu trí tuệ - Đại học Quốc gia Hà Nội 

Kinh nghiệm: 

Bà Lê Vũ Huyền là Giám đốc Dự án tại INVESTIP với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc:

 • Triển khai thực hiện các dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể; Nhãn hiệu chứng nhận và Chỉ dẫn địa lý”;
 • Xây dựng chiến lược phát triển Thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản của địa phương.
 • Tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ cho người dân tại các địa phương.

Thành viên: 

 • Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA) 
 • Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA) 

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: levuhuyen@investip.vn

 

  Dương Thị Dung
  CHUYÊN VIÊN DỰ ÁN
   Hà Thanh Hùng
   CHUYÊN VIÊN DỰ ÁN

    Đối tác của chúng tôi