Vũ Quý Quỳnh

Vũ Quý Quỳnh

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG

 

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Khoa học máy tính
  • Thạc sỹ Quản lý Khoa học & Công nghệ

Kinh nghiệm: 

Ông Quỳnh có 11 năm tích lũy kinh nghiệm và xử lý các vấn đề liên quan đến Công nghệ thông tin. Ông từng công tác trong nhiều lĩnh vực như An ninh, Bảo mật, Giáo dục, Ngân hàng, Bảo hiểm, Sở hữu công nghiệp.

  • 2012: Trưởng phòng nghiên cứu phát triển, Công ty TNHH Giải pháp Việt;
  • 2014: Làm việc tại Khối Công nghệ thông tin, Ngân hàng Quân đội;
  • 2016: Làm quản lý hạ tầng Công nghệ thông tin, Ban dự án thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life;
  • 2018: Làm quản lý hạ tầng Công nghệ thông tin văn phòng Khối Công nghệ thông tin, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life;
  • 2019: Trưởng phòng Công nghệ và Ứng dụng, Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: vuquyquynh@investip.vn

 

Đỗ Thành Trung
KỸ THUẬT VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Ngô Minh Vân
BIÊN TẬP VIÊN NỘI DUNG

Đối tác của chúng tôi