Trưởng phòng

NGUYỄN TRỌNG TÚ
Read more NGUYỄN TRỌNG TÚ

NGUYỄN TRỌNG TÚ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH NHÃN HIỆU VÀ THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
NGUYỄN ANH NGỌC
Read more NGUYỄN ANH NGỌC

NGUYỄN ANH NGỌC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIÊM GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH; TRƯỞNG PHÒNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH
NGUYỄN ĐỨC THẮNG
Read more NGUYỄN ĐỨC THẮNG

NGUYỄN ĐỨC THẮNG

TRƯỞNG PHÒNG SÁNG CHẾ
TĂNG ĐỨC KHƯƠNG
Read more TĂNG ĐỨC KHƯƠNG

TĂNG ĐỨC KHƯƠNG

TRƯỞNG PHÒNG THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
LÊ VŨ HUYỀN
Read more LÊ VŨ HUYỀN

LÊ VŨ HUYỀN

TRƯỞNG PHÒNG TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ
TRẦN THỊ HƯỜNG
Read more TRẦN THỊ HƯỜNG

TRẦN THỊ HƯỜNG

TRƯỞNG PHÒNG NHÃN HIỆU - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Phòng Nhãn hiệu

NGUYỄN TRỌNG TÚ
Read more NGUYỄN TRỌNG TÚ

NGUYỄN TRỌNG TÚ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH NHÃN HIỆU VÀ THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
TRẦN THỊ HƯỜNG
Read more TRẦN THỊ HƯỜNG

TRẦN THỊ HƯỜNG

TRƯỞNG PHÒNG NHÃN HIỆU - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
TRẦN THỊ ANH THI
Read more TRẦN THỊ ANH THI

TRẦN THỊ ANH THI

CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
NGUYỄN THỊ NHUNG
Read more NGUYỄN THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ NHUNG

CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
Read more NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
TRẦN THỊ THANH HOA
Read more TRẦN THỊ THANH HOA

TRẦN THỊ THANH HOA

CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
TRẦN MAI CHI LÊ
Read more TRẦN MAI CHI LÊ

TRẦN MAI CHI LÊ

CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
TRẦN THỊ VÂN HẠNH
Read more TRẦN THỊ VÂN HẠNH

TRẦN THỊ VÂN HẠNH

CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
NGUYỄN THỊ THU NGA
Read more NGUYỄN THỊ THU NGA

NGUYỄN THỊ THU NGA

CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
NGUYỄN THỊ THÙY LINH
Read more NGUYỄN THỊ THÙY LINH

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
HOÀNG NGUYỄN HÀ TRANG
Read more HOÀNG NGUYỄN HÀ TRANG

HOÀNG NGUYỄN HÀ TRANG

CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
VŨ THANH HẰNG
Read more VŨ THANH HẰNG

VŨ THANH HẰNG

CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
LÊ THỊ DUNG
Read more LÊ THỊ DUNG

LÊ THỊ DUNG

CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
NGUYỄN THỊ HẰNG
Read more NGUYỄN THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ HẰNG

CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
LÂM THỊ MỸ DUYÊN
Read more LÂM THỊ MỸ DUYÊN

LÂM THỊ MỸ DUYÊN

CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
LÊ THỊ BÍCH NGỌC
Read more LÊ THỊ BÍCH NGỌC

LÊ THỊ BÍCH NGỌC

CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT
Read more NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

TRỢ LÝ NHÃN HIỆU
ĐẶNG NGỌC QUỲNH ANH
Read more ĐẶNG NGỌC QUỲNH ANH

ĐẶNG NGỌC QUỲNH ANH

TRỢ LÝ NHÃN HIỆU

Phòng Sáng Chế

NGUYỄN ĐỨC THẮNG
Read more NGUYỄN ĐỨC THẮNG

NGUYỄN ĐỨC THẮNG

TRƯỞNG PHÒNG SÁNG CHẾ
ĐÀO THU TRANG
Read more ĐÀO THU TRANG

ĐÀO THU TRANG

PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
ĐỖ TUYẾT NHUNG
Read more ĐỖ TUYẾT NHUNG

ĐỖ TUYẾT NHUNG

PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
NGUYỄN THỊ LÊ NA
Read more NGUYỄN THỊ LÊ NA

NGUYỄN THỊ LÊ NA

PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
ĐINH THỊ THÙY TRANG
Read more ĐINH THỊ THÙY TRANG

ĐINH THỊ THÙY TRANG

PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
NGUYỄN ĐỨC THẮNG
Read more NGUYỄN ĐỨC THẮNG

NGUYỄN ĐỨC THẮNG

LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
NGUYỄN THANH LÊ
Read more NGUYỄN THANH LÊ

NGUYỄN THANH LÊ

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
Read more NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
TRẦN HÀ GIANG
Read more TRẦN HÀ GIANG

TRẦN HÀ GIANG

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
VŨ PHƯƠNG OANH
Read more VŨ PHƯƠNG OANH

VŨ PHƯƠNG OANH

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
NGUYỄN THỊ HỢP
Read more NGUYỄN THỊ HỢP

NGUYỄN THỊ HỢP

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
TRẦN NGỌC LÂN
Read more TRẦN NGỌC LÂN

TRẦN NGỌC LÂN

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
TRẦN KIM OANH
Read more TRẦN KIM OANH

TRẦN KIM OANH

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
ĐẶNG ANH MINH
Read more ĐẶNG ANH MINH

ĐẶNG ANH MINH

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
HOÀNG THỊ PHƯƠNG
Read more HOÀNG THỊ PHƯƠNG

HOÀNG THỊ PHƯƠNG

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
BÙI ĐỨC ANH
Read more BÙI ĐỨC ANH

BÙI ĐỨC ANH

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
HOÀNG THỊ LUYẾN
Read more HOÀNG THỊ LUYẾN

HOÀNG THỊ LUYẾN

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
LÊ VĂN LỢI
Read more LÊ VĂN LỢI

LÊ VĂN LỢI

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHU ĐẮC ĐỨC
Read more CHU ĐẮC ĐỨC

CHU ĐẮC ĐỨC

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
TRẦN HOÀI LINH
Read more TRẦN HOÀI LINH

TRẦN HOÀI LINH

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
LÊ CÔNG HUY
Read more LÊ CÔNG HUY

LÊ CÔNG HUY

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
NGUYỄN MINH PHƯƠNG
Read more NGUYỄN MINH PHƯƠNG

NGUYỄN MINH PHƯƠNG

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
ĐẶNG KIỀU VÂN
Read more ĐẶNG KIỀU VÂN

ĐẶNG KIỀU VÂN

TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
ĐẬU LAN VY
Read more ĐẬU LAN VY

ĐẬU LAN VY

TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
NGÔ KHÁNH LINH
Read more NGÔ KHÁNH LINH

NGÔ KHÁNH LINH

TRỢ LÝ SÁNG CHẾ

Phòng Thực thi quyền Sở hữu trí tuệ

NGUYỄN TRỌNG TÚ
Read more NGUYỄN TRỌNG TÚ

NGUYỄN TRỌNG TÚ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH NHÃN HIỆU VÀ THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
TĂNG ĐỨC KHƯƠNG
Read more TĂNG ĐỨC KHƯƠNG

TĂNG ĐỨC KHƯƠNG

TRƯỞNG PHÒNG THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
TRỊNH DƯƠNG VÂN
Read more TRỊNH DƯƠNG VÂN

TRỊNH DƯƠNG VÂN

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP
TRẦN THỊ NHƯ HOA
Read more TRẦN THỊ NHƯ HOA

TRẦN THỊ NHƯ HOA

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP
ĐINH NGỌC TÙNG
Read more ĐINH NGỌC TÙNG

ĐINH NGỌC TÙNG

CHUYÊN VIÊN
BÙI XUÂN KHANH
Read more BÙI XUÂN KHANH

BÙI XUÂN KHANH

CHUYÊN VIÊN
TRẦN THANH BÌNH
Read more TRẦN THANH BÌNH

TRẦN THANH BÌNH

CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN KIẾN HẢI HOÀNG
Read more NGUYỄN KIẾN HẢI HOÀNG

NGUYỄN KIẾN HẢI HOÀNG

CHUYÊN VIÊN
VÕ HOÀNG KHANG
Read more VÕ HOÀNG KHANG

VÕ HOÀNG KHANG

CHUYÊN VIÊN

Phòng Tư vấn và phát triển Tài sản trí tuệ

NGUYỄN ANH NGỌC
Read more NGUYỄN ANH NGỌC

NGUYỄN ANH NGỌC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIÊM GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH; TRƯỞNG PHÒNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH
LÊ VŨ HUYỀN
Read more LÊ VŨ HUYỀN

LÊ VŨ HUYỀN

TRƯỞNG PHÒNG TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ
VŨ THỊ TÌNH
Read more VŨ THỊ TÌNH

VŨ THỊ TÌNH

CHUYÊN VIÊN
DƯƠNG THỊ DUNG
Read more DƯƠNG THỊ DUNG

DƯƠNG THỊ DUNG

CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN KHẮC PHI
Read more NGUYỄN KHẮC PHI

NGUYỄN KHẮC PHI

CHUYÊN VIÊN
BÙI NGUYỄN QUANG LONG
Read more BÙI NGUYỄN QUANG LONG

BÙI NGUYỄN QUANG LONG

CHUYÊN VIÊN