VÌ SAO CẦN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU?

Đăng ký bảo hộ độc quyền đối với Nhãn hiệu là thủ tục pháp lý cần thiết nhằm xác lập quyền Sở hữu trí tuệ của chủ thể với Nhãn hiệu, bởi Nhãn hiệu là một tài sản trí tuệ vô giá, việc đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu giúp chủ sở hữu đảm bảo các quyền lợi sau:

  • Đảm bảo việc sử dụng Nhãn hiệu của mình không xâm phạm quyền đối với các tài sản trí tuệ của người khác.
  • Khi Nhãn hiệu đã được pháp luật bảo hộ, chủ sở hữu được độc quyền khai thác lợi ích thương mại từ Nhãn hiệu của mình trong thời hạn bảo hộ.
  • Tạo ra hàng rào pháp lý giúp bảo vệ chủ sở hữu trước sự cạnh tranh không lành mạnh của đối thủ, chẳng hạn như ngăn chặn đối thủ sao chép, nhái lại Nhãn hiệu, sử dụng Nhãn hiệu giống hoặc tương tự, hoặc tự ý đăng ký độc quyền Nhãn hiệu, và qua đó tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường.
  • Có quyền thu lợi nhuận từ việc li-xăng hoặc chuyển nhượng Nhãn hiệu.
  • Tạo ra Thương hiệu riêng trên thị trường, giúp khẳng định vị thế và phân biệt với các Thương hiệu khác.

 

 

Nhân sự phòng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH NHÃN...
TRƯỞNG PHÒNG NHÃN HIỆU - CHI NHÁNH...
PHÓ PHÒNG NHÃN HIỆU - CHI NHÁNH HỒ...
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
Đối tác của chúng tôi