TỔNG QUAN

INVESTIP cung cấp các dịch vụ liên quan đến Nhãn hiệu như: Tư vấn xác lập và duy trì quyền Sở hữu trí tuệ đối với Nhãn hiệu tại Việt Nam, ASEAN và các quốc gia khác trên thế giới, cụ thể bao gồm: tư vấn và tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu, ghi nhận chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc chuyển giao quyền sử dụng Nhãn hiệu, ghi nhận sửa đổi và gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu, phản đối, hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu và các công việc khác có liên quan.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Hotline: (+84) 24 3747 2500

Email:  trademark@investip.vn

 

Nhân sự phòng

TRƯỞNG PHÒNG NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN DỰ ÁN/NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
Đối tác của chúng tôi