Nguyễn Thị Lê Na

Nguyễn Thị Lê Na

LUẬT SƯ SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn: Dược phẩm, Hóa học, Công nghệ sinh học

Trình độ học vấn:

Bà Lê Na tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Hóa dược thuộc Viện Kỹ thuật Hóa học, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời đã hoàn thành các khóa học trực tuyến chuyên sâu về Sáng chế do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) tổ chức.

Bà Lê Na là Người đại diện Sở hữu công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận.

Kinh nghiệm:

Bà Lê Na đã từng là Trợ giảng tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Nghiên cứu viên tại Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ vào năm 2009 trước khi chuyển sang làm việc trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. Từ năm 2010-2012, bà Lê Na làm việc tại Công ty TNHH Trường Xuân với chuyên môn chính là xử lý các vấn đề liên quan đến việc xác lập quyền về Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp, sau đó làm việc tại Công ty TNHH Sáng chế ACTIP từ năm 2013-2018 và chịu trách nhiệm tư vấn và thực hiện mọi thủ tục pháp lý liên quan đến Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp.

Hiện tại, bà Lê Na làm việc tại Phòng Sáng chế của Công ty INVESTIP, phụ trách các công việc bao gồm: theo đuổi đơn, tư vấn theo đuổi đơn Sáng chế và soạn thảo bản mô tả Sáng chế, tư vấn và trả lời các công văn thiếu sót, xử lý khiếu nại các thông báo từ chối từ Cục Sở hữu trí tuệ.

Thành viên:

  • Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: nguyenlena@investip.vn

Nhân sự phòng

TRƯỞNG PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
Đối tác của chúng tôi