Nguyễn Thanh Lê

Nguyễn Thanh Lê

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn: Thông tin, Điện tử, Điều khiển

Trình độ học vấn:

Ông Nguyễn Thanh Lê tốt nghiệp Học viện Viễn thông Leningrad (Liên Xô cũ), chuyên ngành Kỹ sư viễn thông năm 1992. Ông nhận bằng Tiến sĩ của trường Đại học Bưu chính Viễn thông Saint Petersburg (Liên bang Nga) năm 1999 và bằng Cử nhân Luật của trường Đại học Luật Hà Nội tháng 7/2007.

Kinh nghiệm:

Ông Lê làm việc tại Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI) trong khoảng thời gian 7 năm với vị trí Quản lý Mạng sợi quang, quản lý Mạng chuyển mạch.

Từ năm 2007, ông Lê làm việc cho INVESTIP với cương vị Chuyên viên Sáng chế. Lĩnh vực chuyên môn của ông là Công nghệ thông tin, Mạng viễn thông, Cáp quang, tư vấn pháp lý về các vấn đề cụ thể như: Quyền ưu tiên, tra cứu Sáng chế, thủ tục nộp đơn và dự toán chi phí nộp đơn và các vấn đề khác liên quan đến Sáng chế.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nga

Email: nguyenthanhle@investip.vn

Nhân sự phòng

TRƯỞNG PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
Đối tác của chúng tôi