Lê Vũ Huyền

Lê Vũ Huyền

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

 

Trình độ học vấn: 

  • Cử nhân Đại học Bách khoa Hà Nội
  • Cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
  • Chứng chỉ Khóa đào tạo về Sở hữu trí tuệ - Đại học Quốc gia Hà Nội 

Kinh nghiệm: 

Bà Lê Vũ Huyền là Giám đốc Dự án tại INVESTIP với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc:

  • Triển khai thực hiện các dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể; Nhãn hiệu chứng nhận và Chỉ dẫn địa lý”;
  • Xây dựng chiến lược phát triển Thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản của địa phương.
  • Tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ cho người dân tại các địa phương.

Thành viên: 

  • Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA) 
  • Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA) 

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: levuhuyen@investip.vn

 

Nhân sự phòng

CHUYÊN VIÊN DỰ ÁN
CHUYÊN VIÊN DỰ ÁN
Đối tác của chúng tôi