TỔNG QUAN

INVESTIP cung cấp các dịch vụ như tư vấn xác lập và duy trì quyền Sở hữu trí tuệ đối với Kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam, ASEAN và các quốc gia khác trên thế giới, cụ thể bao gồm: Tra cứu, và đánh giá khả năng bảo hộ của Kiểu dáng công nghiệp, gồm: nộp đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp, tư vấn về xâm phạm quyền Kiểu dáng công nghiệp, tranh tụng và thực thi, xử lý xâm phạm quyền Kiểu dáng công nghiệp, gia hạn Kiểu dáng công nghiệp, hủy bỏ hiệu lực Kiểu dáng công nghiệp, sửa đổi, ghi nhận việc chuyển nhượng quyền Kiểu dáng công nghiệp. 

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Hotline: (+84) 24 3747 2500

Email:  patent@investip.vn

 

Nhân sự phòng

TRƯỞNG PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
Đối tác của chúng tôi