VÌ SAO CẦN ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP?

Việc đăng ký bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp mang lại cho chủ sở hữu những lợi ích sau đây:

  • Chủ sở hữu Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp cấp quyền độc quyền đối với các kiểu dáng được bộc lộ trong Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp, nhằm bảo vệ những ý tưởng sáng tạo của Kiểu dáng công nghiệp.
  • Khi đã có Bằng độc quyền, chủ sở hữu có quyền ngăn cấm người khác sử dụng Kiểu dáng công nghiệp của mình, qua đó có thể làm giảm cạnh tranh, khẳng định thế mạnh trên thị trường.
  • Có quyền định đoạt, nghĩa là có quyền chuyển nhượng hoặc li-xăng Kiểu dáng công nghiệp cho tổ chức, cá nhân khác, trong trường hợp không tự sử dụng, khai thác các giá trị thu được từ Kiểu dáng công nghiệp.

 

Nhân sự phòng

TRƯỞNG PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
Đối tác của chúng tôi