Hạng mục

Các hạng mục dịch vụ liên quan đến Thực thi quyền và xử lý vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ mà INVESTIP có thể cung cấp cho Quý khách hàng cụ thể bao gồm:

  • Tư vấn và soạn thảo hồ sơ khiếu nại Nhãn hiệu, bao gồm khiếu nại đăng ký Quốc tế tại Việt Nam;
  • Soạn thư khuyến cáo, trả lời thư khuyến cáo;
  • Điều tra thị trường, lập báo cáo điều tra, phối hợp đi xử lý vi phạm; 
  • Soạn hồ sơ giám định Nhãn hiệu, hồ sơ đăng ký giám sát Hải quan, hồ sơ xử lý vi phạm;
  • Theo dõi, đôn đốc đuổi vụ việc, cập nhật tình trạng định kỳ báo khách hàng;
  • Theo dõi công báo, internet, thị trường và nguồn thông tin khác để báo cáo, chào phản đối, và chào dịch vụ liên quan;
  • Tư vấn các nội dung, vấn đề không trực tiếp liên quan đến Sở hữu trí tuệ như: mua lại/chuyển nhượng tên miền nhượng quyền thương mại, lập Vi bằng, tư vấn Hợp đồng, chuyển giao công nghệ…;
  • Phát triển các dự án Sở hữu trí tuệ với các địa phương.

 

 

Nhân sự phòng

TRƯỞNG PHÒNG THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU...
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP
CHUYÊN VIÊN
Đối tác của chúng tôi