Hạng mục

Các hạng mục dịch vụ Quyền tác giả và các quyền liên quan mà INVESTIP có thể cung cấp cho Quý khách hàng cụ thể bao gồm:

  • Tư vấn về giấy tờ, thủ tục và thời gian cần thiết cho việc đăng ký Bản quyền tác giả;
  • Tư vấn và phân loại đối tượng đăng ký Bản quyền tác giả cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng;
  • Soạn hồ sơ đăng ký; cung cấp cho khách hàng những biểu mẫu phù hợp nhất, mới nhất;
  • Là đại diện thay cho khách hàng tiến hành nộp hồ sơ đăng ký, nhận và trả lời thẩm định, nộp các khoản phí, lệ phí tại Cục Bản quyền tác giả;
  • Thay mặt cho khách hàng theo dõi quá trình xử lý hồ sơ;
  • Bổ sung hoặc sửa chữa hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên thụ lý hồ sơ (nếu có);
  • Tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký Bản quyền tác giả và bàn giao tới khách hàng;
  • Làm khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (nếu có);
  • Tư vấn xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm đã đăng ký (nếu có).

 

 

 

Nhân sự phòng

TRƯỞNG PHÒNG NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN DỰ ÁN/NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
Đối tác của chúng tôi