Hạng mục

Các hạng mục dịch vụ liên quan đến Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp mà INVESTIP có thể cung cấp cho Quý khách hàng cụ thể bao gồm:

  • Tra cứu các thông tin liên quan đến Kiểu dáng công nghiệp;
  • Tư vấn về khả năng bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp;
  • Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp;
  • Tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực của bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp;
  • Gia hạn hiệu lực bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp;
  • Tiến hành các thủ tục ghi nhận những thay đổi liên quan đến Kiểu dáng công nghiệp.

 

Nhân sự phòng

TRƯỞNG PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
Đối tác của chúng tôi