Hạng mục

Các hạng mục dịch vụ liên quan đến Sáng chế và Giải pháp hữu ích mà INVESTIP có thể cung cấp cho Quý khách hàng cụ thể bao gồm:

 • Tư vấn khả năng đăng ký Sáng chế;
 • Tra cứu Sáng chế;
 • Nộp đơn đăng ký Sáng chế;
 • Viết bản mô tả Sáng chế;
 • Tư vấn nộp đơn đăng ký Sáng chế quốc tế theo Hiệp ước Hợp tác Sáng chế PCT;
 • Phản đối/khiếu nại Sáng chế;
 • Hủy bỏ, chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ Sáng chế;
 • Duy trì hiệu lực Sáng chế;
 • Xử lý xâm phạm quyền Sáng chế;
 • Tranh tụng, giải quyết tranh chấp quyền Sáng chế;
 • Li-xăng Sáng chế.

 

Nhân sự phòng

TRƯỞNG PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
TRỢ LÝ SÁNG CHẾ
Đối tác của chúng tôi