Hạng mục

Các hạng mục dịch vụ liên quan đến Nhãn hiệu mà INVESTIP có thể cung cấp cho Quý khách hàng cụ thể bao gồm:

  • Tra cứu thông tin Nhãn hiệu;
  • Tư vấn về khả năng đăng ký và sử dụng Nhãn hiệu; tư vấn thiết kế mẫu Nhãn hiệu;
  • Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu, Nhãn hiệu tập thể và Nhãn hiệu chứng nhận;
  • Thực hiện sửa đổi, chuyển nhượng các Đơn đăng ký Nhãn hiệu;
  • Tiến hành các thủ tục phản đối cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu, khiếu nại, chấm dứt và hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu;
  • Cấp lại, gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu; Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng Sở hữu công nghiệp;
  • Thực hiện sửa đổi, ghi nhận những thay đổi liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu; Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng Sở hữu công nghiệp;
  • Tư vấn đăng ký chuyển nhượng và chuyển giao quyền Sở hữu trí tuệ đối với Nhãn hiệu;
  • Quản lý hồ sơ Nhãn hiệu cho doanh nghiệp.

 

 

Nhân sự phòng

TRƯỞNG PHÒNG NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN DỰ ÁN/NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
Đối tác của chúng tôi