Hạng mục

Các hạng mục dịch vụ liên quan đến Tư vấn Đầu tư và Kinh doanh mà INVESTIP có thể cung cấp cho Quý khách hàng cụ thể bao gồm:

  • Điều tra thị trường, phân tích và cung cấp thông tin ngành hàng;
  • Tư vấn Chuyển giao công nghệ;
  • Tư vấn pháp lý về Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Chuyển giao công nghệ, Bộ luật Lao động, Luật Đấu thầu…;
  • Tư vấn xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện; điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư…;
  • Tư vấn đấu thầu cung cấp dịch vụ, mua bán máy móc, thiết bị từ khâu chuẩn bị hồ sơ thầu đến hỗ trợ trong quá trình đấu thầu;
  • Thẩm định và kết nối các đối tác đầu tư và kinh doanh có tiềm năng;
  • Xây dựng chiến lược quảng bá Thương hiệu, Nhãn hiệu, bao gồm tư vấn pháp lý và tư vấn về quảng bá Thương hiệu, Nhãn hiệu;
  • Tư vấn nội dung hợp đồng, tư vấn và hỗ trợ đàm phán Hợp đồng thương mại (Hợp đồng BC, BCC, BOT…); Hợp đồng nhượng quyền thương mại;
  • Dịch thuật tài liệu (bao gồm cả các tài liệu chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật…).

 

 

Nhân sự phòng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIÊM GIÁM ĐỐC CHI...
Đối tác của chúng tôi